Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Dân lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 21 và 22/6, Đảng bộ xã Minh Dân đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.


Đ/c Chủ tịch UBND huyện Đinh Công Thơ tặng Đại hội bức tranh Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, UBND huyện, sự ủng hộ, giúp đỡ của MTTQ và các đoàn thể huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện, nhân dân các dân tộc trong xã luôn đoàn kết, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đề ra các giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

5 năm thực hiện Nghị quyết đã có 26/30 mục tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Tính đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm, đạt 176,5% chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt trên 1.940 tấn đạt 102% chỉ tiêu Nghị quyết, bình quân lương thực đầu người đạt 390kg. Duy trì và phát triển 273 ha cam, 53 ha chè, phát triển chăn nuôi: Trong đó đàn trâu có 303 con, đàn bò 167 con,  đàn lợn 2.845 và đàn gia cầm 45.000 con các loại.

Bên cạnh đó xã còn tập trung quản lý và bảo vệ rừng, trồng mới 384 ha rừng, duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng trên 60,5%. Năm 2020 xã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Giải quyết việc làm mới cho trên 500 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 40%, trong đó đào tạo nghề 25%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10%. Bên cạnh đó, công tác văn hóa xã, hội được quan tâm; Công tác xây dựng Đảng được chú trọng.


Đ/c Chủ tịch UBND huyện Đinh Công Thơ cùng đại biểu và Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Dân khóa VII.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu duơng những thành tích mà đảng bộ xã Minh Dân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời trên tinh thần định hướng chung của toàn huyện là tập trung phấn đấu tới năm 2025, 100% các xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Minh Dân cần đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, huy động nguồn lực xây dượng kết cấu hạ tầng.

Đảng bộ xã Minh Dân cần tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện 6 tiêu chí còn lại trong xây dựng NTM theo lộ trình của huyện. Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, cải thiện mạnh mẽ môi trường, đầu tư kinh doanh, tuyên truyền các hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn, thành lập doanh nghiệp, HTX, đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức sản xuất, liên doanh liên kết sản phẩm theo chuỗi giá trị... Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, tích cực bồi dưỡng, tạo nguồn để kết nạp Đảng viên...

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Dân đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa VII gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Minh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Từ Thị Duyên và Nguyễn Bá Lệ giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy./.

Theo Hamyen.org.vn

Tin cùng chuyên mục