Gà đồi Thác đất

Từ ước nguyện mang thịt gà “leo đồi” vươn xa, người nông dân thôn Thác Đất, xã Minh Dân (Hàm Yên) đã quyết tâm xây dựng thương hiệu “Gà đồi Thác Đất”. Nay gà đồi Thác Đất đã được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin tưởng đặt mua, cứ đến "tuổi lớn" là xuất chuồng...